Keskonnahoidlik mõtlemine oma tegevuses

Vastutustundlik keskonnahoidlik mõtlemine on oluline osa meie äritegevuses. Me panustme oma tootevalikus nendele tootjatele ja tarnijatele, kellelt me leiame asjakohased keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad mudelid. Tahame oma klientidele pakkuda tooteid ja seadmeid, mis on keskonnasõbralikkusega omasuguste seas eesrindlikud. Meie toodete valikusse kuuluvad muuhulgas ka Soome esimesed keskkonnasõbraliku toote Joutsen märgiga varustatud printerid.

Meie firmas on ka omaenda tühjade printerikassetide taaskasutussüüsteem ning ka pakendi-alase keskkonnaregistri (PYR) sertikaat. Ka meie logistika pidev arendamine vähendab omalt poolt keskkonnakahjulikke mõjusid.